Blog

Rudolf Palatický

Rudolf Palatický

Na Slovensku je zavedená 19% sadzba dane z príjmu fyzických osôb. Z hľadiska Európy má Slovensko štandardný daňový systém.

Zákon o daní z príjmu riadi daň z príjmu, kde v tomto prípade je rozdiel daní medzi fyzickou osobou a právnickou osobou (ďalej už len PO). Z toho vyplýva, že tieto dve osoby majú odlišné dane. Platba dane z príjmu je povinnosťou každého občana, ktorý za kalendárny rok dosiahol príjmy nad určitú hranicu. Pre rok 2016 platí, že v roku 2015 museli byť príjmy vyššie ako 1 901, 67€.

Dňa 20. júla 2016 sa rozhodlo o návrhu rozpočtu na rok 2017. V porovnaní s rozpočtom na rok 2016 ide o zvýšenie záväzkov o 0, 9% a zníženie platieb o 7, 0%.

Rada chce, aby sa zachovala najmä vysoká úroveň podpory, ktorá je poskytovaná už od roku 2015 na pomoc členským štátom, ktoré chránia vonkajšie hranice EÚ a bojujú proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu.

V poslednom štvrťroku vlaňajšieho roka ekonomika na Slovensku zvýšila svoje tempo. V štvrtom štvrťroku 2015 vzrástlo HDP (hrubý domáci produkt) v porovnaní s rokom 2014 v rovnakom období o 4,2 %.

Ekonomika Slovenska dosiahla najrýchlejšie tempo za posledných päť rokov. Najlepší analytici odhadovali HDP na 3,9 %. Zmýlili sa. Medzikvartálny rast slovenskej ekonomiky patril v rámci členov EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, tiež k najsilnejším. Medzikvartálna ekonomika sa naopak znížila v Grécku (-0,6 %) a vo Fínsku (-0,1 %).

Odkedy sa Slovenská republika rozdelila s Českou republikou, viac sa však darí slovenskej ekonomike, ktorá má väčší výkon ako tá česká!

V roku 1993 dosiahla výkonnosť slovenskej ekonomiky približne 60% výkonu českej ekonomiky. No, v roku 2011 dosiahla slovenská ekonomika až 90% českej ekonomiky a v roku 2012 dokonca až 94%. V priemere v posledných dvadsiatich rokoch rástla slovenská ekonomika v stálych cenách o 4,4%, nakoľko česká len o 2,8%.

Firmám klesajú dane na 22%! No zároveň nás od budúceho roka čakajú daňové licencie, ktoré boli zavedené len nedávno. Konkrétna výška sa presne nevie určiť, nakoľko výška daňových licencií bude závisieť od tržieb spoločnosti a od toho, či firma je alebo nie je platcom DPH (daň z pridanej hodnoty).

Príklad: Neplatca DPH s tržbami do 500 000 € bude platiť 480 €, platca dane s tržbami do 500 000 € zaplatí 960 € a subjektom s tržbami nad 500 000 € zákon určuje výšku daňovej licencie na 2 880 €.

Design 2

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblasti personálno-právneho poradenstva, účtovných a daňových služieb. Tím expertov je pripravený na riešenie všetkých možných (i nemožných) situácií spojených s chodom novozaloženej spoločnosti.

Tlačové správy

Služby

Prípadové štúdie