Slovakia

Najdôležitejšie informácie o Slovensku

Základné informácie o slovenskej ekonomike, daňovom systéme, obchodnej bilancii a populácii.

DANE A ODVODY

Dane a odvody na Slovensku

Daň z príjmov Fyzických osôb:
príjmy do 35022,31 eur = 19%
príjmy nad 35022,31 eur = 25%
Daň z príjmov Právnických osôb:
Príjmy nad 2500 eur = ¼ ročné preddavky na daň
Príjmy nad 16600 eur = mesačné preddavky na daň


Dane a odvody na SlovenskuMaximálny vymeriavací základ pre rok 2016 je 4 290 eur. Minimálny vymeriavací základ 405 eur. Odvody do Sociálnej poisťovne spolu 25,2%. Odvody do Zdravotnej poisťovne spolu 10%.

Dane a odvody na Slovensku

Daň z dividend je síce momentálne 0% ale platia sa zdravotné odvody z dividend 10%.Dane a odvody na SlovenskuZákladná sadzba DPH je 20 % zo základu dane. Základná sadzba DPH sa vzťahuje na všetky tovary a služby okrem tých, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH (10%).Daň z príjmov Fyzických osôb19%
 
Daň z príjmov Právnických osôb22%
 
Odvody zamestnávateľa35,2%
 
DPH20%
 
znížená DPH10%
 

EKONOMIKA

HDP76,521 mld. €
 
Ročná zmena HDP2,8%
 
Nezamestnanosť12%
 
Inflácia1%
 
Ø Mesačná nominálna mzda853,7 €
 
Hrubý verejný dlh-43,158 mld. €
 
Ekonomika na SlovenskuOd roku 2010 HDP krajiny neustále rastie. V roku 2015 index medziročného rastu HDP nabral najvyššie hodnoty za posledných 5 rokov.

Ekonomika na SlovenskuMiera nezamestnanosti má klesajúcu tendenciu a je najnižšia od roku 2008. Z hľadiska porovnania s inými krajinami má Slovensko čo dobiehať ale pri očakávanom dobrom vývoji ekonomiky to nebude problém.

Ekonomika na SlovenskuNajvyššie mzdy sa už dlhodobo dosahujú v IT sektore a finančníctve. V Bratislavskom kraji sa dosahujú najvyššie priemerné mzdy.

OBCHODNÁ BILANCIA

Obchodná bilancia na SlovenskuSlovenský export v poslednej dobe smeroval hlavne do Nemecka, Českej republiky a Poľska. Hlavné zložky Slovenského exportu sú autá, televízory a ropné oleje.

Obchodná bilancia na SlovenskuHlavné zložky dovozu sú priemyselné dodávky, investičné tovary, dopravné zariadenia a spotrebné tovary.

Vývoz71,001 mld. €
 
Dovoz66,26 mld. €
 
Čisté priame investície0,7 mld. €
 

DEMOGRAFIA

Populácia5,417 mil.
 
Priemerný vek38,7 rokov
 
Hustota zaľudnenia110/km2
 
Demografia na SlovenskuV priemere vychádza 946 mužov na 1 000 žien, čo predstavuje 48,6% mužov a 51,4% žien.

Demografia na SlovenskuOčakávaná dĺžka života v súčasnosti je 76 rokov. Ženy sa dožívajú priemerne 80 rokov a muži v priemere 72 rokov.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA

Veková štruktúra na Slovensku0 – 14: 830 457 osôb

15 – 64: 3 932 092 osôb

65+: 672 724 osôb

0 – 1415,28%
 
15 – 6472,34%
 
65+12,38%
 

Design 2

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblasti personálno-právneho poradenstva, účtovných a daňových služieb. Tím expertov je pripravený na riešenie všetkých možných (i nemožných) situácií spojených s chodom novozaloženej spoločnosti.

Tlačové správy

Služby

Prípadové štúdie