Personálne poradenstvo

Vďaka postupnému naberaniu vysoko školeného personálu bola spoločnosť schopná expandovať.

 

Významný zahraničný klient – dopravná spoločnosť – sa na nás obrátila po tom, čo expandovala na Slovensko, s požiadavkou personálneho zabezpečenia slovenskej pobočky.

Nábor pracovnej sily zahŕňal širokú škálu zamestnancov od výrobných až po technických pracovníkov.

V úvodnej fáze sme nadviazali spoluprácu s vybraným počtom pracovníkov. Personálny proces predstavoval vyhľadávanie, kontaktovanie, selekciu a preverenie vhodnosti uchádzačov. Testovacia fáza vybraného zamestnanca trvala 2 mesiaca. V skúšobnom období bolo možné prezistiť, či adept má dostatočné pracovné návyky. Osvedčením na výkon práce sa mu predĺžovala aj pracovná zmluva. Po úspešnom otestovaní zručností skupiny zamestnancov sme vo výbere a naberaní pracovnej sily pokračovali.

Vďaka zabezpečeniu vhodnej pracovnej sily bola spoločnosť schopná ďalšieho expandu.

Čo sme urobili

Client: Vyhľadávanie, selekcia a testovanie uchádzačov.

Realizácia: Po dvojmesačnej skúšobnej lehote a osvedčení sa zamestnancov naberáme ďalšiu pracovnú silu.

Výsledok: Vďaka kvalifikovanej pracovnej sile je spoločnosť schopná ďalej expandovať.

Prečo vybrať nás

  • Komplexnosť >

    Vieme získať širokú škálu personálu podľa potrieb klienta
  • Rozhľad >

    Dĺžka a intenzita personálnych procesov závisí od detailných požiadaviek klienta
  • Personálna analýza >

    Vieme získať a následne preskúmať kvality personálu
  • 1

Naša činnosť

Proces náboru personálu35%
 
Testovanie personálu25%
 
Osvedčenie kvality personálu40%
 

Design 2

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblasti personálno-právneho poradenstva, účtovných a daňových služieb. Tím expertov je pripravený na riešenie všetkých možných (i nemožných) situácií spojených s chodom novozaloženej spoločnosti.

Tlačové správy

Služby

Prípadové štúdie