Blog

Výkonnosť slovenskej ekonomiky
Výkonnosť slovenskej ekonomiky

Odkedy sa Slovenská republika rozdelila s Českou republikou, viac sa však darí slovenskej ekonomike, ktorá má väčší výkon ako tá česká!

V roku 1993 dosiahla výkonnosť slovenskej ekonomiky približne 60% výkonu českej ekonomiky. No, v roku 2011 dosiahla slovenská ekonomika až 90% českej ekonomiky a v roku 2012 dokonca až 94%. V priemere v posledných dvadsiatich rokoch rástla slovenská ekonomika v stálych cenách o 4,4%, nakoľko česká len o 2,8%.

V produktivite práce meranej ako HDP na zamestnanca dobehlo Slovensko Českú republiku už v roku 2007, avšak v súčasnosti je už produktivita práce na Slovensku približne o 10% vyššia ako v Českej republike. Na Slovensku na prelome tisícročí došlo k postupnej korekcii krízového roku a mzdy rástli pomalšie ako produktivita práce, v Českej republike naopak aj v rokoch po kríze rast miezd predbiehal rast produktivity práce.

Závislosť Slovenska od zahraničného dopytu sa v priebehu posledných 20 rokov zvýšila – otvorenosť slovenskej ekonomiky vzrástla zo 117% v roku 1993 na 186% v roku 2012, pričom Slovensko v súčasnosti patrí medzi najotvorenejšie ekonomiky sveta.Slovensko sa od roku 1989 veľmi zmenilo – osamostatnilo sa, vstúpilo do EÚ a prijalo euro. Slovenská ekonomika rástla v období rokov 1989 až 2014 o približne 2,6% ročne a v tomto roku dostane 190% výkonu z roku 1989. Presne tak to vyčíslili analytici UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s rokom 1989 zvýšili o 7,5-násobne, mzdy viac ako osemnásobne. Reálne mzdy napokon dosiahli úroveň roku 1989 až v roku 2007 a dnes sú vyššie o 12%.

Počas 25 rokov od skončenia revolúcie sa štruktúra ekonomiky postupne menila. Slovensko sa tak stalo jednou z najotvorenejších ekonomík. V súčasnosti k rastu slovenskej ekonomiky prispieva najmä automobilový priemysel. V ostatných rokoch sa v rámci slovenskej ekonomiky postupne zvyšuje aj dôležitosť informačného a komunikačného sektora.

Zdroje:
http://www.nextfuture.sk/ekonomika/slovenska-ekonomika-pomaly-dobieha-cesku/
http://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1777971_takto-sa-zmenila-slovenska-ekonomika-za-25-rokov

Prečítané 5470 krát
Hlasujte
(2 hlasov)

Design 2

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblasti personálno-právneho poradenstva, účtovných a daňových služieb. Tím expertov je pripravený na riešenie všetkých možných (i nemožných) situácií spojených s chodom novozaloženej spoločnosti.

Tlačové správy

Služby

Prípadové štúdie