Blog

Na Slovensku je zavedená 19% sadzba dane z príjmu fyzických osôb. Z hľadiska Európy má Slovensko štandardný daňový systém. Zákon o daní z príjmu riadi daň z príjmu, kde v tomto prípade je rozdiel daní medzi fyzickou osobou a právnickou osobou (ďalej už len PO). Z toho vyplýva, že tieto…
Dňa 20. júla 2016 sa rozhodlo o návrhu rozpočtu na rok 2017. V porovnaní s rozpočtom na rok 2016 ide o zvýšenie záväzkov o 0, 9% a zníženie platieb o 7, 0%. Rada chce, aby sa zachovala najmä vysoká úroveň podpory, ktorá je poskytovaná už od roku 2015 na pomoc…
V poslednom štvrťroku vlaňajšieho roka ekonomika na Slovensku zvýšila svoje tempo. V štvrtom štvrťroku 2015 vzrástlo HDP (hrubý domáci produkt) v porovnaní s rokom 2014 v rovnakom období o 4,2 %. Ekonomika Slovenska dosiahla najrýchlejšie tempo za posledných päť rokov. Najlepší analytici odhadovali HDP na 3,9 %. Zmýlili sa. Medzikvartálny…
Odkedy sa Slovenská republika rozdelila s Českou republikou, viac sa však darí slovenskej ekonomike, ktorá má väčší výkon ako tá česká! V roku 1993 dosiahla výkonnosť slovenskej ekonomiky približne 60% výkonu českej ekonomiky. No, v roku 2011 dosiahla slovenská ekonomika až 90% českej ekonomiky a v roku 2012 dokonca až…
Firmám klesajú dane na 22%! No zároveň nás od budúceho roka čakajú daňové licencie, ktoré boli zavedené len nedávno. Konkrétna výška sa presne nevie určiť, nakoľko výška daňových licencií bude závisieť od tržieb spoločnosti a od toho, či firma je alebo nie je platcom DPH (daň z pridanej hodnoty). Príklad:…

Design 2

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblasti personálno-právneho poradenstva, účtovných a daňových služieb. Tím expertov je pripravený na riešenie všetkých možných (i nemožných) situácií spojených s chodom novozaloženej spoločnosti.

Tlačové správy

Služby

Prípadové štúdie