Logistika a špedícia

Spoločnosti sme poskytli komplexný servis vďaka ktorému mala už po 1. roku vyše 40 zamestnancov.

 

Firme špecializujúcej sa na logistiku a špedíciu sme komplexne zastrešili chod spoločnosti od počiatočného zadefinovania firemnej štruktúry cez personálne zabezpečenie až po procesy spojené s logistikou.

V úvodnej trojmesačnej fáze sme spoločnosť zaregistrovali na Slovensku, zaistili kancelárie potrebným vybavením a vyriešili otázku personálneho obsadenia. Klientovi sme zabezpečili dovoz kamiónov na Slovensko a ich následnú registráciu. Po spustení ostrej prevádzky sme v ďalšej fáze dozerali na činnosť a výkonnosť slovenskej pobočky. Už po prvom roku od spustenia prevádzky zamestnával klient vyše 40 pracovníkov.

Po skúšobnej jednoročnej prevádzke spoločnosť zhodnotila prospešné fungovanie a na základe výsledkov, ktoré ďaleko presahovali jej očakávania, sa rozhodla v rámci Slovenska expandovať.

Čo sme urobili

Úvodná fáza: Na Slovensku sme zaregistrovali firmu, doviezli a zaregistrovali kamióny, vybavili kanceláriu a zabezpečili personál.

Realizácia: Po spustení prevádzky sme sledovali fungovanie a výkonnosť firmy.

Výsledok: Na 1. roku spoločnosť zamestnávala viac ako 40 pracovníkov a expandovala do ďalších slovenských miest.

Prečo vybrať nás

  • Riadenie podnikania >

    Komplexné riadenie podnikania od logistiky až po vybavenie personálu
  • Kvalifikované personálne zabezpečenie >

    Máme know-how na získanie a školenie personálu
  • Efektívne logistické procesy >

    Efektívne riadenie procesov logistiky a špedície
  • 1

Naša činnosť

Riadenie chodu spoločnosti30%
 
Vybavenie spoločnosti majetkom25%
 
Vybavenie personálu25%
 
Riadenie činnosti a výkonnosti20%
 

Design 2

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblasti personálno-právneho poradenstva, účtovných a daňových služieb. Tím expertov je pripravený na riešenie všetkých možných (i nemožných) situácií spojených s chodom novozaloženej spoločnosti.

Tlačové správy

Služby

Prípadové štúdie