Blog

Dane na Slovensku
Dane na Slovensku

Na Slovensku je zavedená 19% sadzba dane z príjmu fyzických osôb. Z hľadiska Európy má Slovensko štandardný daňový systém.

Zákon o daní z príjmu riadi daň z príjmu, kde v tomto prípade je rozdiel daní medzi fyzickou osobou a právnickou osobou (ďalej už len PO). Z toho vyplýva, že tieto dve osoby majú odlišné dane. Platba dane z príjmu je povinnosťou každého občana, ktorý za kalendárny rok dosiahol príjmy nad určitú hranicu. Pre rok 2016 platí, že v roku 2015 museli byť príjmy vyššie ako 1 901, 67€.

Čo sa týka fyzických osôb (ďalej už len FO), ide o najčastejšie platenú daň na Slovensku. Pre rok 2016 platí, že hranica je nad 1 901, 67€ za príjmy v roku 2015. Do celkových príjmov FO je zahrnutý akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý nie je od dane z príjmov oslobodený. Najčastejšie ide o daň SZČO (živnostníci). Dane z príjmu sa rozdeľujú do dvoch percentuálnych druhov. Prvý druh sa zaraďuje do základnej sadzby, kde daň z príjmu je 19% a platí pri príjmoch, ktoré nepresahujú 179 násobok životného minima. K zvýšenej sadzbe patrí daň z príjmu 25%, ktorá sa uplatňuje pri príjmoch, ktoré presiahli už spomínanú hranicu.

Živnostník (SZČO) musí podať daňové priznanie cez tlačivo, ktorého koncovým termínom je posledný marcový deň roku po období, za ktoré daňové priznanie podáva. Pre FO a podnikateľov platí, že ak výška ich poslednej daňovej povinnosti presiahla 2 500€, sú povinní platiť preddavky v závislosti od výšky daňovej povinnosti.

Pri PO väčšinou ide o s.r.o., ale podľa zákona sa ako PO označuje aj združenie FO a PO, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy a ostatné subjekty ako napr. neziskové organizácie. V roku 2016 je sadzba pre všetky PO jednotná a to 22%. PO musí počítať aj s daňovou licenciou. Ak PO nie je platiteľom DPH a má obrat do 500 000€, výška daňovej licencie je 480€. Ak PO je platiteľom DPH a má obrat do 500 000€, výška daňovej licencie je až 960€. Pokiaľ sa obrat PO zvýši na viac ako 500 000€, bez ohľadu na to, či DPH platí alebo nie je daňová licencia vo výške 2 880€. Pri PO sa musí viesť podvojné účtovníctvo, kde právnická osoba podáva tlačivo daňového priznania, ktoré je pre tohto daňovníka určené.

Zdroje:
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-v-cr-a-v-eu/dane-v-eu/dane-na-slovensku/
http://podnikam.webnoviny.sk/dane-na-slovensku/

Prečítané 4763 krát
Hlasujte
(1 hlas)

Design 2

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblasti personálno-právneho poradenstva, účtovných a daňových služieb. Tím expertov je pripravený na riešenie všetkých možných (i nemožných) situácií spojených s chodom novozaloženej spoločnosti.

Tlačové správy

Služby

Prípadové štúdie