Služby

Cost saving kalkulácie a controlling

 

Vďaka cost saving kalkuláciam dokážeme objektívne a efektívne zhodnotiť ekonomické udalosti v podniku. Vyhodnotíme doterajšiu činnosť, zadefinujeme rizikové činitele a príčiny vysokých nákladov, ktoré tvoria riziko fungovania vašej spoločnosti. Na základe toho príjmeme konkrétne úsporné a nápravné opatrenia. Zoptimalizujeme náklady a výdavky tak, aby sa zvýšila efektivita a hospodárnosť s celkovým cieľom skvalitniť riadenie podniku.

Máme reálne skúsenosti so zvyšovaním efektivity fungovania podniku. Z pôvodných negatívnych čísel sme vďaka nápravným opatreniam ukázali desiatkam firiem krok po kroku cestu ku kladným hospodárskym výsledkom.

Po optimalizácii zisku následne využívame ďalší moderný systém riadenia, tzv. controlling. Dostatočným plánovaním a kontrolou sa snažíme o predchádzanie krízových situácii a dlhodobé dosahovanie kladných ekonomických čísel.

Otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

Sme pripravení na Vaše otázky a požiadavky.

Komplexné budovanie novozaložených spoločností

Vznik spoločnosti v novom prostredí so sebou prináša množstvo práce. U nás nájdete služby spojené so spustením prevádzky pod jednou strechou.

Viac

Cost saving kalkulácie a controlling

Červené čísla premeníme na zisk zadefinovaním príčin a prijatím nápravných opatrení. Zverte sa do našich rúk a začnite hospodársky rásť.

Viac

Personálne poradenstvo a školenia pre personál

Správni zamestnanci sú kľúčovým faktorom pre efektívny chod každého podniku. Zaistíme pre vás výber tých najvhodnejších pracovníkov.

Viac

Optimalizácia procesov v dopravných spoločnostiach

Vyriešime za vás činnosti spojené s chodom dopravnej spoločnosti. Vďaka lokálnej znalosti optimalizujeme a urýchlime logistické procesy.

Viac

Design 2

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblasti personálno-právneho poradenstva, účtovných a daňových služieb. Tím expertov je pripravený na riešenie všetkých možných (i nemožných) situácií spojených s chodom novozaloženej spoločnosti.

Tlačové správy

Služby

Prípadové štúdie