Blog

Slovenský rozpočet
Slovenský rozpočet

Dňa 20. júla 2016 sa rozhodlo o návrhu rozpočtu na rok 2017. V porovnaní s rozpočtom na rok 2016 ide o zvýšenie záväzkov o 0, 9% a zníženie platieb o 7, 0%.

Rada chce, aby sa zachovala najmä vysoká úroveň podpory, ktorá je poskytovaná už od roku 2015 na pomoc členským štátom, ktoré chránia vonkajšie hranice EÚ a bojujú proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu.

Očakáva sa, že Rada príjme svoju pozíciu do polovice septembra. Spomínaná pozícia bude slúžiť ako mandát pre Slovensko s Európskym parlamentom o rozpočte na rok 2017. Platby pokrývajú výdavky, ktoré vyplývajú zo záväzkov a ktoré boli zahrnuté do rozpočtu v priebehu súčasných a predchádzajúcich rokov, určených pre rozpočet.

Podnikanie na Slovensku 2016

Živnosť, čí s.r.o.? Na Slovensku to chodí asi takto. Jedna z najpodstatnejších výhod podnikania cez s.r.o. je odčlenenie súkromia od podnikania a rizík, ktoré k podnikaniu patria. Pre rok 2016 sa väčšina podnikateľov rozhodla práve pre s.r.o.-čku. Čo sa týka odvodov, s.r.o. to má premyslené oveľa lepšie.

V prípade s.r.o. platíte iba zdravotné poistenie (cca 60€ mesačne). Ak sa vás týkajú aj iné záležitosti, ako napríklad úraz alebo dôchodok, to už musíte potom riešiť cez súkromný sektor. Oproti živnosti si cez s.r.o. viete nasporiť pekné peniaze. Peniaze, ktoré by ste ako živnostník utratili na odvodoch, vám s.r.o. ušetrí, ak ich presuniete do súkromného sektora a zodpovednosť zoberiete na seba.

K výhodám s.r.o. patrí napríklad to, že vaša vizitka a vizitka vašej firmy bude pre ľudí okolo vás pôsobiť dôveryhodnejšie. Dokonca neručíte ani svojim ,,osobným“ majetkom. Živnosť zasa vo väčšine prípadov ručí aj s majetkom manžela/manželky. Navyše, od 1.1.2016 nemusíte vkladať na bankový účet hodnotu základného imania 5 000€. Ak vám náhodou v prípade s.r.o. podnikateľský plán nevyjde, s.r.o. má ďalšie plus, kde sa takáto „nepoužiteľná“ s.r.o. dá predať.

K mínusom s.r.o. vieme zaradiť nasledujúce detaily. Bez ohľadu na to, aký má podnikateľ zisk, musí uhradiť minimálnu daň na základe daňovej licencie. No, má to výhodu pre tých, ktorí podnikajú rok, nakoľko vtedy sú od daňovej licencie oslobodení. Preto sa odporúča založiť s.r.o. v polovici roka, kedy je toto oslobodenie najsilnejšie. K ďalšej nevýhode patrí podvojné účtovníctvo a k založeniu s.r.o. patrí „štartovací“ poplatok cca 400€. V opačnom prípade, ak chcete s.r.o. zrušiť, platí, že cenovo sa likvidácia obchodnej spoločnosti pohybuje od cca 600€. V prípade už spomínaného predaja s.r.o. môže podnikateľ zarobiť tisícky eúr.

Zdroje:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=845
http://podnikam.webnoviny.sk/podnikat-ako-zivnostnik-alebo-s-r-o-porovnanie-pre-rok-2016/

Prečítané 4777 krát
Hlasujte
(1 hlas)

Design 2

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblasti personálno-právneho poradenstva, účtovných a daňových služieb. Tím expertov je pripravený na riešenie všetkých možných (i nemožných) situácií spojených s chodom novozaloženej spoločnosti.

Tlačové správy

Služby

Prípadové štúdie