Blog

Dňa 20. júla 2016 sa rozhodlo o návrhu rozpočtu na rok 2017. V porovnaní s rozpočtom na rok 2016 ide o zvýšenie záväzkov o 0, 9% a zníženie platieb o 7, 0%.

Rada chce, aby sa zachovala najmä vysoká úroveň podpory, ktorá je poskytovaná už od roku 2015 na pomoc členským štátom, ktoré chránia vonkajšie hranice EÚ a bojujú proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu.

Design 2

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblasti personálno-právneho poradenstva, účtovných a daňových služieb. Tím expertov je pripravený na riešenie všetkých možných (i nemožných) situácií spojených s chodom novozaloženej spoločnosti.

Tlačové správy

Služby

Prípadové štúdie