Blog

Na Slovensku je zavedená 19% sadzba dane z príjmu fyzických osôb. Z hľadiska Európy má Slovensko štandardný daňový systém.

Zákon o daní z príjmu riadi daň z príjmu, kde v tomto prípade je rozdiel daní medzi fyzickou osobou a právnickou osobou (ďalej už len PO). Z toho vyplýva, že tieto dve osoby majú odlišné dane. Platba dane z príjmu je povinnosťou každého občana, ktorý za kalendárny rok dosiahol príjmy nad určitú hranicu. Pre rok 2016 platí, že v roku 2015 museli byť príjmy vyššie ako 1 901, 67€.

Design 2

Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblasti personálno-právneho poradenstva, účtovných a daňových služieb. Tím expertov je pripravený na riešenie všetkých možných (i nemožných) situácií spojených s chodom novozaloženej spoločnosti.

Tlačové správy

Služby

Prípadové štúdie